Personální noviny

Barva

Informace a pravidla služby personalninoviny.cz

Na portálu personalninoviny.cz najdou zájemci o práci a zakázky denně aktuální pracovní nabídky. Nabídky lze filtrovat podle umístění, oboru a úvazku. Na nabídky lze reagovat buďto telefonicky, e-mailem, nebo kontaktním formulářem.

 • Nabídky mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé
 • Vložení nabídky je zadarmo
 • Nabídka se zobrazuje 1 měsíc

Pravidla přidání inzerátů

Na web personalninoviny.cz můžete přidávat pracovní nabídky, které splňují naše pravidla. Administrátoři mají vyhrazená práva na úpravu či zamítnutí inzerátů, které nesplňují tyto pravidla:

Povinná pravidla:

 • Inzerát napsat česky
 • Inzerát musí obsahovat název pracovní pozice ve vymezeném poli
 • Inzerát musí obsahovat náplň práce, požadavky na uchazeče, případně co uchazeči nabízíte
 • Inzerát musí být zařazen do, nebo poblíž lokality, kde se nachází místo výkonu práce
 • Inzerát musí být zařazen minimálně do jedné kategorie. Administrátoři mohou nesprávně umístěný inzerát přesunout do vhodnější kategorie.

Pravidla porušují:

 • slova psaná velkými písmeny
 • nadpisy inzerátů obsahující platové podmínky a jiné informace vložené v ostatních povinných polích zvlášť (obor, oblast, typ úvazku, webové stránky)
 • nevhodná slova nebo znaky (vykřičníky, uvozovky, smajlíky apod.)
 • otázky, zvolací věty, výzvy, superlativy, neobjektivní výrazy, reklamní nebo obchodní sdělení, webový odkaz
 • diskriminační požadavky dle antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb.
 • údaje, pro které je v inzerátu vyhrazeno zvláštní místo (název pozice, e-mail, telefon, úvazek, obor, lokalita, www adresa)
 • zmínky o konkurenci a informace, které nesouvisí s nabízenou pracovní pozicí
 • Inzeráty, které již byly na Server jednou vloženy před dobou kratší než 14 dní. Tyto inzeráty jsou považovány za duplicitní.
 • Inzeráty, které jsou v rozporu s účelem tohoto Serveru, s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem, smluvními podmínkami, i dalšími obecně platnými právními a etickými normami.
 • Inzeráty, které jsou v rozporu s právy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo třetích osob
  • Za výše uvedené se považuje zejména inzerce nabízející práci z domova, podomní prodej, práce jakéhokoliv erotického charakteru, nabídky, které by sloužily k obcházení zákona a/nebo jiné ne zcela transparentní nabídky zaměstnání, ve kterých není jasně definován přesný popis pracovní pozice či činnosti, která má být předmětem výkonu práce.

Inzeráty, které tato pravidla porušují, budou zamítnuty.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití kontaktního formuláře zájemcem o pracovní nabídku u detailu inzerátu uveřejněného na serveru, dostupného z internetové adresy (URL) https://personalninoviny.cz, (dále jen „Zájemce“ a „Služba“) je společnost IN MY CITY s.r.o., IČO:01506064 se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Zájemců (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu e-mailová adresa a osobní údaje Zájemce uvedené v přiloženém životopise), které tito Zájemci zadají prostřednictvím Služby. Provozovatel je oprávněn zpracovat i zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje), které Zájemce zveřejní v přiloženém životopise, a to v níže uvedeném rozsahu zpracování osobních údajů Zájemce.

Osobní údaje Zájemce budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, zejména oslovení inzerenta Zájemcem se zájmem o pracovní nabídku u detailu inzerátu. Za tímto účelem budou osobní údaje Zájemce předány inzerentovi dle volby Zájemce.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Zájemce užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Kontakt a podpora

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Máte problém, který chcete ihned vyřešit nebo chcete nahlásit nevhodný inzerát?

Kontaktujte nás na jsme@personalninoviny.cz